بایدهای لوله کشی ساختمان

بایدهای لوله کشی ساختمان

بایدهای لوله کشی ساختمان

 • برای تامین آب تمیز و سالم ساختمان های مسکونی و اداری باید از اتصالاتی استفاده کرد که هیچگونه خطر جریان معكوس یا پس مكش را نداشته باشد.
 • در هنگام نصب و لوله کشی انواع دستگاههای ذخیره سازی آب و دستگاههای گرمایشی مانند آبگرمكن ها تمام نکات ایمنی را در نظر بگیرید. عدم رعایت ایمنی احتمال بروز انفجار ناشی از افزایش بیش از حد دمای آب را به دنبال خواهد داشت.
 • در صورت امکان باید فاضلاب ساختمان های مسكونی را به شبكه فاضلاب بهداشتی شهری متصل كرد.
 • وسایل لوله کشی و بخش های مختلف سرویس های بهداشتی باید در برابر خوردگی مقاوم و پایدار بوده و نسبت به جرم گرفتگی و آلودگی غیر جاذب باشند. تهویه و روشنایی کافی یکی از ملزومات در فضای سرویس های بهداشتی است.
 • خانه هایی که دارای شبکه فاضلاب خصوصی هستند و یا به خطوط فاضلاب بهداشتی اتصال دارند باید حداقل یك دستشویی، یك حمام با وان یا دوش آب و یك ظرفشویی (سینك) آشپزخانه داشته باشند. به طور کلی وجود یک توالت و یک دستشویی یکی از ملزومات اصلی در هر ساختمان مسکونی می باشد و این مساله برای همه ساختمان ها متصل به شبكه فاضلاب عمومی و یا خصوصی صدق میکند.

بایدهای لوله کشی ساختمان

 • لوله کشی ساختمان و نصب سیستم های فاضلاب بهداشتی باید به گونه ای انجام شود که تمامی هرز آب و فاضلاب خانه را بدون وجود آلودگی، گرفتگی مسیر و باقی گذاردن پسماندهای جامد به محل های تعیین شده هدایت کند.
 • یکی از اصول مهم در لوله کشی فاضلاب وجود دریچه های بازدید به تعداد زیاد است. این دریچه ها تمیز کردن لوله ها در هنگام گرفتگی را آسان تر میکنند.
 • در نظر گرفتن آب بندهای مناسب در مسیر انشعاب های مستقیم و غیره مستقیم از سیفون تا شبكه فاضلاب یکی از اصول مهم در لوله کشی فاضلاب است. فاصله استانداری بین وسایل بهداشتی تعریف می شود که علت آن ایجاد شرایط مناسب در هنگام تعمیر است.
 • لوله های به کار رفته در سیستم فاضلاب باید مقاومت کافی را در برابر آب و بخارات مضر حاصل از هوای فاضلاب داشته باشند. مهارت تعیمرکار در نصب لوله ها نیز تاثیر زیادی بر مقاومت آنها دارد.

بایدهای لوله کشی ساختمان

 • پیش از نصب لوله ها از سالم بودن و عدم نشتی آنها اطمینان حاصل کنید. سیتم لوله کشی باید به گونه ای اجرا شود که لوله ها توان تامین آب کافی را داشته باشند.
 • در هنگام برنامه ریزی لوله کشی فاضلاب موارد زیادی مانند میزان مقاومت عناصر ساختمانی باید در نظر گرفته شود. لوله فاضلابی که از روی بام کشیده می شود باید به گونه ای طراحی و نصب شود که مانع از نشت هوای آلوده به بیرون از لوله و یا برگشت بوی تعفن به درون ساختمان شود.
 • لوله های فاضلاب هر چقدر هم مقاوم و قوی باشند باز هم شما مجاز نیستید که هر ماده ای که موجب گرفتگی لوله ها و اتصالات میشود را درون آن بریزید. برخی از این مواد پس از ورود به لوله فاضلاب با مواد فاضلابی موجود ترکیب شده و گازهای قابل انفجار و اشتعال تولید میکنند.
 • ورود فاضلاب ها یا هرز آب های دیگر به لایه های سطحی خاك و یا آب های سطحی غیرمجاز است مگر در مواردی که فاضلاب قبلا تصفیه شده باشد.

 

دسته بندی

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *