دسته: تعمیر ساختمان

۲۱
دی

۱۳۹۹

راه های مقابله نشتی سقف

همیشه نشتی و نم در سقف آپارتمان ها از مواردی است که برای افراد دردسرهای زیادی را در ساختمان ایجاد می نماید. نشتی در سقف منازل و یا محل کار افراد باعث بروز لکه های زشت و یا بدرنگی خواهند شد که منظره بدی را نشان می دهند. همچنین خساراتی که بعد از آن ایجاد […]