دسته: جوشکاری

۱۳
آبان

۱۳۹۷

آشنایی با جوشکاری و انواع آن

آشنایی با جوشکاری و انواع آن جوشکاری فرآیندی مهم برای اتصال دو قطعه ی فلزی و حتی غیر فلزی است که کاربرد های گسترده ای در صنایع مختلف دارد. جوشکاری قدمتی طولانی دارد و هنوز هم یکی از مهمترین فرآیندهایی است که اغلب مهندسان و تکنسین ها با آن سروکار دارند. فرآیند جوشکاری شامل گرم […]