دسته: لوله کشی

۴
مهر

۱۳۹۹

برطرف کردن نم ساختمان و دیوار

رفع نم با ضمانت سرویس بهداشتی و ساختمان

رفع نم با ضمانت سرویس بهداشتی و ساختمان یکی از مشکلاتی که ممکن است ساکنان ساختمان ها را درگیر خود کند موضوع داشتن نم و رطوبت در ساختمان و یا سرویس های بهداشتی می باشد. این معضل می تواند زندگی افراد را مختل کند و از لحاظ بهداشتی نیز مشکلاتی را به وجود بیاورد. در […]