برچسب: علت گرم نشدن شوفاژ بعد از هواگیری

23
مهر

1400

علت گرم نشدن شوفاژ بعد از هواگیری

رسوب گرفتن مبدل های حرارتی اطمینان از دست بسته شدن شلنگ های زیر پکیج بسته بودن شیر خروجی زیر رادیاتور روش اطمینان از اتصال صحیح شلنگ های زیر پکیج علت سرد بودن قسمت پایینی رادیاتور دلایل زیادی چون خرابی ترموستات، وجود هوا داخل مدار، برعکس بسته شدن شیر ورودی و خروجی زیر پکیج و… دارد […]